Nội Thất Hưng Thịnh hỗ trợ quý khách hàng mua sản phẩm từ xa. Việc vận chuyển sản phẩm sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Nội Thất Hưng Thịnh và khách hàng.